Burgstraat 46  |  9000 Gent  |  tel 09 225 95 71  |  e-mail: info@rustpunt.net
binnengevel
cyclus

Edith Stein en de Karmel - Wetenschap van het Kruis

gestarto.l.v. Dr. Ilse Kerremans

We verdiepen ons verder in een van de belangrijke werken van Edith Stein: “Wetenschap van het Kruis. Studie over Johannes van het Kruis”. In een brief uit 1958 schrijft Hedwig Conrad Martius, vriendin den meter van Edith Stein:

“Zoals ik reeds vermeld heb in het voorwoord van de publicatie van de brieven van Edith Stein aan mij; is de zonet vernoemde Wetenschap van het Kruis, met een blijkbaar koele objectiviteit in de voorstellingswijze, welke op haar beurt overeenstemt met de fenomenologische houding, voor diegene die daarvoor een gevoel heeft, doorgloeid van een innerlijke overgave die haar oorsprong vindt in de eigen mystieke ervaring. Hier valt de grote, zelf zo geheimvolle ‘objectieve’ mystiek van de karmel samen met de door Edith Stein blijkbaar persoonlijk beleefde mystiek.”
In deze leesnamiddagen proberen we achter deze koele objectiviteit te komen om niet alleen Edith Stein als mystica te ontdekken maar we verdiepen ons ook in het werk van haar geestelijke vader, Johannes van het Kruis.

maandag 30 januari 2017

maandag 20 februari 2017

maandag 6 maart 2017

maandag 24 april 2017

maandag 22 mei 2017

maandag 26 juni 2017

maandag 18 september 2017

maandag 16 oktober 2017

maandag 20 november 2017

maandag 18 december 2017

 • Plaats: ‘Conferentiezaal’ - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname: € 7 per namiddag
  € 63.00 voor de volledige reeks (opsturen van teksten inbegrepen)
 • Folder op aanvraag

leesnamiddagen
 
 

pagina top

cyclus

Stille wandelingen

gestarto.l.v. Mevr. Bea Geysen

Elk seizoen maken we een stille wandeling in een stukje ongerepte natuur: “Bourgoyen - Ossemeersen” te Gent. Als je meditatief wandelt, valt dat doel weg. Het wandelen zelf is het doel…
We stappen wat langzamer dan normaal en in stilte. We gebruiken onze zintuigen vanuit volledige aanwezigheid.
Meditatief wandelen werkt louterend voor je lichaam, geest en ziel. Wandelen in de natuur heeft het vermogen om je bij je basis te brengen, bij je rust en vertrouwen. Je beleeft de natuur vanuit wie je bent of waar je met je aandacht zit. Wandelen haalt de haast uit je hoofd. Kijk wat er over blijft. Die haast verdwijnt uit je hoofd als je wat langer te voet gaat. Opgaan in het landschap schept mogelijkheden tot verdieping. Je tempo verandert. Je zintuigen gaan anders waarnemen: je krijgt weer oog voor het wonder van de schepping en jouw verbondenheid daarmee.


De wandeling duurt ongeveer 1 uur. Daarna gaan we naar de eetplaats van ‘Het Rustpunt’ om samen te genieten van een feestelijk ontbijt.

Winterdauwtrip zondag 5 februari 2017

Zomerdauwtrip zondag 11 juni 2017

Herfstdauwtrip zondag 1 oktober 2017

 • Start om 7u00 aan de 'Bourgoyen'
  ingang aan de watermolen Mahatma Gandhistraat 32 - 9000 Gent
 • Deelname: € 9.00 ter plaatse te betalen voor dauwtrip met ontbijt.
 • Folder op aanvraag

stille wandelingen
 
 

pagina top