Burgstraat 46  |  9000 Gent  |  tel 09 225 95 71  |  e-mail: info@rustpunt.net
binnengevel

DONDERDAG 4 mei 2017

Het natuurschoon en het sacrale

schrijf nu ino.l.v. Prof. Dr. Bart Vandenabeele
aperitieflezing

De natuur is terug van weggeweest. De media overspoelen ons met berichten over klimaatverandering, milieuverontreiniging, alternatieve energiebronnen, recyclage, duurzaamheid enzovoort. Verstandig nadenken over onze planeet staat hoog op de politieke agenda.

Professor Bart Vandenabeele belicht een van de belangrijkste, maar al te vaak ondergewaardeerde motieven voor natuurbehoud: de liefde voor schoonheid. Met talrijke concrete voorbeelden illustreert en verheldert hij de specifieke waarde van het natuurschoon en de esthetische houding die erbij past. Schoonheid is fundamenteel voor een goed leven. De schoonheid van de natuur waarderen is een van de belangrijkste toevluchtsoorden tegen het consumentisme. Het natuurschoon is intrinsiek waardevol. Er aandachtig stil bij staan maakt de wereld tot een plek waar we spiritueel thuis zijn. De schoonheid van de natuur wijst de weg naar het sacrale.

 • Plaats: Conferentiezaal van ‘Het Rustpunt’ - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Onthaal: 10u00 - Aanvang:10u15 - Einde: 12u00
 • Kans tot vraagstelling en uitwisseling
 • Deelname: € 15.00 (Aperitief en hapjes inbegrepen)
 • Folder op aanvraag

 

5 meitot7 mei 2017

Leren omgaan met conflicten.

schrijf nu ino.l.v. Groep Prisma
weekend

De meeste mensen vermijden conflicten liever. Tegelijkertijd blijven de problemen dan ook hangen. Hoe kunnen we de energie die verloren gaat door onze angst voor conflicten, wél goed leren besteden? Hoe onze frustratie leren uitspreken naar de andere toe, en daarbij in onze eigen kracht blijven staan, zonder over de grenzen van de andere te gaan? Kennen we onze behoeften en durven we ze kenbaar maken? Hoe mijn woede uiten met respect naar de ander toe? Hoe kunnen we leren van op een geweldloze wijze met elkaar te dialogeren en een conflict constructief aan te gaan?

 • Van vrijdagavond 18u00 tot zondagnamiddag 16u00
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 220.00
 • Folder op aanvraag

retraite

8 meitot12 mei 2017

MAG GOD BIJ JOU BINNENKOMEN?
Over het onthalen van God.

schrijf nu ino.l.v. P. Piet Hoornaert
5-daagse

God is nederig. Hij staat aan je deur en Hij klopt, zonder zich op te dringen. Hij wenst ontdekt te worden en is respectvol voor je vrijheid. Steeds is Hij ‘stand by’. De bijbel laat duidelijk zien dat Hij op jou gesteld is. Het is een vriendelijke God: met groot begrip je schaduwzijden. Dat lucht op. Hij schenkt je graag nieuwe kansen. Mensen in het evangelie die God ontmoet hebben in Jezus, waren diep onder de indruk. Hij blijkt je bondgenoot in je verlangen naar een waardevol, liefdevol leven. Verdiep daarom in deze stiltedagen je inzicht hierover. Doorleef je antwoord op Gods liefde, je relatie met Hem en groei in volwassen genegenheid voor je medemensen. Beleef erkentelijkheid ook doorheen Eucharistie, psalmgebed, inwendig gebed en tijdens een heerlijke begeleide wandeling in de natuur.

 • Volledige stilte
 • Van maandagvoormiddag (onthaal vanaf 10u) tot vrijdagnamiddag
 • Mogelijkheid tot persoonlijk gesprek met de begeleider
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 320.00
 • Folder op aanvraag

retraite

MAANDAG 22 mei 2017

Edith Stein en de Karmel - Wetenschap van het Kruis

schrijf nu ino.l.v. Dr. Ilse Kerremans
leesnamiddag

We verdiepen ons verder in een van de belangrijke werken van Edith Stein: “Wetenschap van het Kruis. Studie over Johannes van het Kruis”. In een brief uit 1958 schrijft Hedwig Conrad Martius, vriendin den meter van Edith Stein:

“Zoals ik reeds vermeld heb in het voorwoord van de publicatie van de brieven van Edith Stein aan mij; is de zonet vernoemde Wetenschap van het Kruis, met een blijkbaar koele objectiviteit in de voorstellingswijze, welke op haar beurt overeenstemt met de fenomenologische houding, voor diegene die daarvoor een gevoel heeft, doorgloeid van een innerlijke overgave die haar oorsprong vindt in de eigen mystieke ervaring. Hier valt de grote, zelf zo geheimvolle ‘objectieve’ mystiek van de karmel samen met de door Edith Stein blijkbaar persoonlijk beleefde mystiek.”
In deze leesnamiddagen proberen we achter deze koele objectiviteit te komen om niet alleen Edith Stein als mystica te ontdekken maar we verdiepen ons ook in het werk van haar geestelijke vader, Johannes van het Kruis.

Vijfde namiddag.
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: ‘Conferentiezaal’ - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname: € 7.00 (Opsturen van teksten inbegrepen)
 • Folder op aanvraag

 

29 meitot2 juni 2017

JEZUS LEERT ONS BIDDEN

Volzeto.l.v. P. Carlos Noyen
Alternatieve mogelijkheden kunnen nog met Het Rustpunt overlegd worden
5-daagse

Aan de hand van evangelieteksten proberen we in het spoor van de biddende Jezus deze dagen door te brengen. Het zijn bekende teksten eenvoudige tips, maar hebben we die niet steeds opnieuw nodig? De inleidingen zijn eerder kort; we bidden vooral in stilte.

 • Volledige stilte
 • Van maandagvoormiddag (onthaal vanaf 10u) tot vrijdagnamiddag
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 320.00
 • Folder op aanvraag

retraite

9 junitot11 juni 2017

Het eindeloze avontuur.
Dichters over mens worden.

schrijf nu ino.l.v. P. Johannes Schiettecatte en Mevr. Greta Schacht
weekend

Veel religie functioneert als bescherming tegen het leven, maar echte religie dient het leven. Mystici waren telkens grote humanisten. Grote humanisten én mystiek bezielde mensen vinden we ook onder de dichters van alle tijden. In dit weekend lezen en luisteren we naar vier min of meer hedendaagse dichters die de roeping van de mens vinden in de ervaring van een concrete menselijke liefde die zich verwijdt tot universele liefde. Rainer Maria Rilke, Louis Aragon, Leonard Cohen en Rikkert Zuiderveld zijn grote dichters van de liefde voor het Leven, voor de vrouw, voor de menselijke en de goddelijke Liefde. Een weekend waar de klemtoon dus valt op schoonheid, muziek en hartelijke uitwisseling, maar waar ook ruimte is om in stilte te genieten van en te groeien aan hedendaagse mystieke teksten…

 • Gedeeltelijk in stilte en veel kans tot uitwisseling.
 • Van vrijdagnamiddag 16u00 tot zondagnamiddag 16u00
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 220.00
 • Folder op aanvraag

retraite

ZONDAG 11 juni 2017

Stille wandeling

schrijf nu ino.l.v. Mevr. Bea Geysen
stille wandeling

Elk seizoen maken we een stille wandeling in een stukje ongerepte natuur: “Bourgoyen - Ossemeersen” te Gent. Als je meditatief wandelt, valt dat doel weg. Het wandelen zelf is het doel…
We stappen wat langzamer dan normaal en in stilte. We gebruiken onze zintuigen vanuit volledige aanwezigheid.
Meditatief wandelen werkt louterend voor je lichaam, geest en ziel. Wandelen in de natuur heeft het vermogen om je bij je basis te brengen, bij je rust en vertrouwen. Je beleeft de natuur vanuit wie je bent of waar je met je aandacht zit. Wandelen haalt de haast uit je hoofd. Kijk wat er over blijft. Die haast verdwijnt uit je hoofd als je wat langer te voet gaat. Opgaan in het landschap schept mogelijkheden tot verdieping. Je tempo verandert. Je zintuigen gaan anders waarnemen: je krijgt weer oog voor het wonder van de schepping en jouw verbondenheid daarmee.


De wandeling duurt ongeveer 1 uur. Daarna gaan we naar de eetplaats van ‘Het Rustpunt’ om samen te genieten van een feestelijk ontbijt.

Zomerdauwtrip
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Start om 7u00 aan de 'Bourgoyen'
  ingang aan de watermolen Mahatma Gandhistraat 32 - 9000 Gent
 • Deelname: € 10.00 ter plaatse te betalen voor dauwtrip met ontbijt.
 • Folder op aanvraag

 

19 junitot23 juni 2017

Verder groeien in de liefde vanuit de ontmoeting met de Levende Heer.

schrijf nu ino.l.v. P. Paul Van Looy
5-daagse

De contemplatieve lezing van perikopen uit de Schrift laat toe ons eigen leven te spiegelen aan de Liefde zelf die Jezus is geweest onder zijn tijdgenoten en die Hij blijft voor ieder die Hem kan ontmoeten.

 • Volledige stilte
 • Van maandagvoormiddag (onthaal vanaf 10u) tot vrijdagnamiddag
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 320.00
 • Folder op aanvraag

retraite

MAANDAG 26 juni 2017

Edith Stein en de Karmel - Wetenschap van het Kruis

schrijf nu ino.l.v. Dr. Ilse Kerremans
leesnamiddag

We verdiepen ons verder in een van de belangrijke werken van Edith Stein: “Wetenschap van het Kruis. Studie over Johannes van het Kruis”. In een brief uit 1958 schrijft Hedwig Conrad Martius, vriendin den meter van Edith Stein:

“Zoals ik reeds vermeld heb in het voorwoord van de publicatie van de brieven van Edith Stein aan mij; is de zonet vernoemde Wetenschap van het Kruis, met een blijkbaar koele objectiviteit in de voorstellingswijze, welke op haar beurt overeenstemt met de fenomenologische houding, voor diegene die daarvoor een gevoel heeft, doorgloeid van een innerlijke overgave die haar oorsprong vindt in de eigen mystieke ervaring. Hier valt de grote, zelf zo geheimvolle ‘objectieve’ mystiek van de karmel samen met de door Edith Stein blijkbaar persoonlijk beleefde mystiek.”
In deze leesnamiddagen proberen we achter deze koele objectiviteit te komen om niet alleen Edith Stein als mystica te ontdekken maar we verdiepen ons ook in het werk van haar geestelijke vader, Johannes van het Kruis.

Zesde namiddag.
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: ‘Conferentiezaal’ - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname: € 7.00 (Opsturen van teksten inbegrepen)
 • Folder op aanvraag

 

3 julitot7 juli 2017

ZOMER-ZON-REIS NAAR JE ZIEL.

schrijf nu ino.l.v. Dhr. Jan Daem en Mevr. Karin Segers
5-daagse

In ‘Het Rustpunt’ in het hartje van Gent gaan we een reis maken naar de binnenkant van ons ware Zijn. Zoals een gewone vakantiereis vraagt ook deze reis een goede voorbereiding. De langste reis is immers de reis naar binnen (Dag Hammarskjöld). Allereerst zullen we dus gezamenlijk gaan kijken wat we nodig hebben op deze reis. Om geen overtollige bagage mee te nemen, is het zeker zo belangrijk om te bepalen wat we beter achter ons kunnen laten. We ledigen onze rugzak van dat wat overbodig is om opnieuw vreugde te kunnen beleven. Zo komt er ruimte voor nieuw voedsel.

Als we reisvaardig zijn gaan we als ontdekkingsreiziger op pad naar onze innerlijke wereld. Via allerlei paden en wegen zullen we nieuwe avonturen beleven. We zullen mooie wouden verkennen, bergtoppen beklimmen, maar ook gaan langs steile afgronden en misschien door diepe dalen. We zullen draken tegenkomen om te trotseren en het verweesde kind in ons dat om aandacht en liefde vraagt.

 • Gedeeltelijk in stilte
 • Van maandagvoormiddag (onthaal vanaf 10u) tot vrijdagnamiddag
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 320.00
 • Folder op aanvraag

retraite

10 julitot14 juli 2017

Hoop doet leven.

schrijf nu ino.l.v. P. Patrick Lens en Mevr. Riet Trypsteen
5-daagse

God nodigt ons uit naar het volle leven, de hindernissen van het leven te nemen in vol vertrouwen, en verder te zien dan het huidige ogenblik. God nodigt ons uit om mensen van hoop te worden, onze eigen weerstanden te overwinnen, en te groeien in innerlijke vrede en kracht.

 • Volledige stilte
 • Van maandagvoormiddag (onthaal vanaf 10u) tot vrijdagnamiddag
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 320.00
 • Folder op aanvraag

retraite

VRIJDAG 18 augustus 2017

Loslaten en thuiskomen

schrijf nu ino.l.v. Dhr. Leo Fijen
conferentie

Loslaten en thuiskomen. Dat zijn thema's waar iedere mens mee te maken krijgt. Iedereen staat soms voor de vraag: hoe laat ik mijn werk los, wanneer durf ik mijn hart te volgen, hoe weet ik dat ik de juiste keuze maak en waar kom ik thuis? Is er een thuiskomen voor het sterven? En wat moet er gebeuren voordat een mens thuis mag komen? Tv-journalist Leo Fijen liet zijn fel begeerde baan bij journalistieke programma's los en koos voor een kleine uitgeverij. Hij schreef daarover meer dan 20 brieven aan mgr Gerard de Korte die van het kleine naar het grootste bisdom in Nederland promoveerde. Samen dachten ze hardop na over loslaten en thuiskomen. De brieven zijn uitgegeven in een boek dat veel lezers aanspreekt.

Leo Fijen behandelt in een spirituele context alle stadia van loslaten en thuiskomen en neemt natuurlijk zijn nieuwste boek mee.

 • Onthaal: 9u30 - Aanvang: 10u00 - Einde: 16u00
 • Plaats: Conferentiezaal
  aanmelden ‘Het Rustpunt’ - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Deelname: € 32.00 (warme maaltijd, koffie/thee pauzes,... inbegrepen)
 • Folder op aanvraag

midweekdag

21 augustustot25 augustus 2017

Wat doe ik met mijn leven?

schrijf nu ino.l.v. Groep Prisma
5-daagse

Het goede dat ik wil, doe ik niet, zegt Paulus. Wat hindert me om het goede te realiseren wat ik wil? Ja, wat wil ik eigenlijk met mijn leven? Hoe kan ik mijn verlangens en behoeften leren ontdekken? Wat komt er als een boemerang steeds terug? Waar blokkeer ik mezelf in mijn eigen energie? Hoe kan ik visie krijgen voor mijn eigen leven, mijn dromen leren ontwikkelen en concreet stappen zetten? Waar vind ik steunpunten en hoe leer ik vertrouwen te ontwikkelen? Hoe ontdek ik wat God voor mij wil?

 • Gedeeltelijk in stilte (ontbijt en middagmaal in stilte)
 • Van maandagvoormiddag (onthaal vanaf 10u) tot vrijdagnamiddag
 • Mogelijkheid tot persoonlijk gesprek met de begeleider
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 320.00
 • Folder op aanvraag

retraite

4 septembertot12 september 2017

Maar wie zijt Gij, heilige Geest?

schrijf nu ino.l.v. P. Reimond Hoornaert
8-daagse

De heilige Geest vertrouwt ons aan elkander toe in wel en wee als broers en zusters in onze samenleving. We delen het leven met elk-ander in eerbied voor elkaars eigenheid, in vriendschap en daadwerkelijk solidariteit. We worden daarbij bewogen door die heilige Geest van vrede en waarachtige menselijkheid. We schenken onszelf weg aan zijn Liefde om dan zijn goddelijke vreugde door te geven. “Kom heilige Geest, en ontsteek in ons hart het vuur van uw Liefde”.

 • Volledige stilte
 • Van maandagvoormiddag (onthaal vanaf 10u) tot dinsdagvoormiddag
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 450.00
 • Folder op aanvraag

retraite

MAANDAG 18 september 2017

Edith Stein en de Karmel - Wetenschap van het Kruis

schrijf nu ino.l.v. Dr. Ilse Kerremans
leesnamiddag

We verdiepen ons verder in een van de belangrijke werken van Edith Stein: “Wetenschap van het Kruis. Studie over Johannes van het Kruis”. In een brief uit 1958 schrijft Hedwig Conrad Martius, vriendin den meter van Edith Stein:

“Zoals ik reeds vermeld heb in het voorwoord van de publicatie van de brieven van Edith Stein aan mij; is de zonet vernoemde Wetenschap van het Kruis, met een blijkbaar koele objectiviteit in de voorstellingswijze, welke op haar beurt overeenstemt met de fenomenologische houding, voor diegene die daarvoor een gevoel heeft, doorgloeid van een innerlijke overgave die haar oorsprong vindt in de eigen mystieke ervaring. Hier valt de grote, zelf zo geheimvolle ‘objectieve’ mystiek van de karmel samen met de door Edith Stein blijkbaar persoonlijk beleefde mystiek.”
In deze leesnamiddagen proberen we achter deze koele objectiviteit te komen om niet alleen Edith Stein als mystica te ontdekken maar we verdiepen ons ook in het werk van haar geestelijke vader, Johannes van het Kruis.

Zevende namiddag.
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: ‘Conferentiezaal’ - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname: € 7.00 (Opsturen van teksten inbegrepen)
 • Folder op aanvraag

 

ZONDAG 1 oktober 2017

Stille wandeling

schrijf nu ino.l.v. Mevr. Bea Geysen
stille wandeling

Elk seizoen maken we een stille wandeling in een stukje ongerepte natuur: “Bourgoyen - Ossemeersen” te Gent. Als je meditatief wandelt, valt dat doel weg. Het wandelen zelf is het doel…
We stappen wat langzamer dan normaal en in stilte. We gebruiken onze zintuigen vanuit volledige aanwezigheid.
Meditatief wandelen werkt louterend voor je lichaam, geest en ziel. Wandelen in de natuur heeft het vermogen om je bij je basis te brengen, bij je rust en vertrouwen. Je beleeft de natuur vanuit wie je bent of waar je met je aandacht zit. Wandelen haalt de haast uit je hoofd. Kijk wat er over blijft. Die haast verdwijnt uit je hoofd als je wat langer te voet gaat. Opgaan in het landschap schept mogelijkheden tot verdieping. Je tempo verandert. Je zintuigen gaan anders waarnemen: je krijgt weer oog voor het wonder van de schepping en jouw verbondenheid daarmee.


De wandeling duurt ongeveer 1 uur. Daarna gaan we naar de eetplaats van ‘Het Rustpunt’ om samen te genieten van een feestelijk ontbijt.

Herfstdauwtrip
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Start om 7u00 aan de 'Bourgoyen'
  ingang aan de watermolen Mahatma Gandhistraat 32 - 9000 Gent
 • Deelname: € 10.00 ter plaatse te betalen voor dauwtrip met ontbijt.
 • Folder op aanvraag

 

2 oktobertot6 oktober 2017

Bijbelse voorstelling van Maria, moeder van Jezus.

schrijf nu ino.l.v. P. Wilfried Rossel
5-daagse

Wat zegt de bijbel over Maria? Zij is verpersoonlijking van het godsvolk. Meer dan op haar nederigheid en gehoorzaamheid van de schijnwerper op haar geloof in profetische.
In het Magnificat komt zij krachtig naar voor. Dit loflied uit de mond van Maria is en blijft een inspiratiebron van eigentijds gebed.

 • Sfeer en stilte maar wel rustig gepraat tijdens de middagmaaltijd.
 • Van maandagvoormiddag (onthaal vanaf 10u) tot vrijdagnamiddag
 • Bijbel meebrengen
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 320.00
 • Folder op aanvraag

retraite

DONDERDAG 12 oktober 2017

De nieuwheid van Jezus van Nazareth, 2000 jaar geleden en vandaag

schrijf nu ino.l.v. E.H. Jo Hanssens
conferentie

Voor het eerst tot het christelijk geloof komen of het geloof van je kinderjaren herontdekken gebeurt langs een vernieuwde kennismaking met de persoon van Jezus zoals hij in de evangelies, in de handelingen en in de brieven van de apostelen oplicht. Terugkeren naar deze oorspronkelijke getuigenissen is een voorwaarde om tot vernieuwd geloof te komen in de seculiere wereld van vandaag. Dit vernieuwd geloof leidt tot vernieuwde hoop, vertrouwen, weerbaarheid, echte vrijheid en een meer dan gewone liefde. De verwondering over Jezus’ houding van gegeven liefde en barmhartigheid licht ook op in authentiek gelovige mensen vandaag. De geweldloze weg die Jezus van Nazareth is gegaan wordt bijvoorbeeld op een nieuwe wijze ontdekt in mensen die zich vandaag inzetten voor verzoening, gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.

 • Onthaal: 9u30 - Aanvang: 10u00
 • Plaats: Conferentiezaal
  aanmelden ‘Het Rustpunt’ - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Deelname: € 32.00 (warme maaltijd, koffie/thee pauzes,... inbegrepen)
 • Folder op aanvraag

midweekdag

13 oktobertot15 oktober 2017

De strategie van het geluk

schrijf nu ino.l.v. Dr. Gerbert Bakx
weekend

Gelukkig zijn wil toch zeker iedereen?

Jazeker, en gelukkig zijn als het leven meezit, kan ook iedereen, net zoals iedereen kan zeilen bij mooi weer. Maar gelukkig zijn is niet hetzelfde als geluk hebben en een levensvisie die het mogelijk maakt ook voor geluk te kiezen als het leven niet meezit en men dus geen geluk heeft, wordt in onze samenleving al te weinig systematisch en ordentelijk aangeleerd en voorgeleefd. De meesten onder ons moeten de nodige levenswijsheid dan ook met schade en schande bij elkaar zien te sprokkelen. Als uw huidige modus operandi niet tot de gewenste resultaten leidt, is de filosofie waar u mee leeft misschien aan een revisie toe.

De Strategie van het Geluk spiegelt geen nieuwe illusies of mythen voor, geen simplistische tegeltjeswijsheden, geen magische alternatieve praktijken of snelle wonderremedies en geen (pseudo)spirituele vluchtwegen. Zij berust op een bewustzijnsfilosofie en een bewustzijnspraktijk en op het ontwikkelen van de intellectuele, emotionele en sociale vaardigheden die noodzakelijk zijn om te kunnen kiezen voor meer aandacht en een liefdevoller aanvaarding van het leven, voor minder kwetsbaarheid en meer veerkracht, voor meer kwaliteitsvolle en meer productieve manieren van leven, voor persoonlijk geluk, voor een stimulerende opvoeding van jongeren, voor het inspirerend begeleiden en leiding geven aan anderen en voor het creëren van meer verbindende relaties.

Het is zonder meer de kortste weg naar een onvoorwaardelijk en onverstoorbaar geluk.

 • Van vrijdagavond 18u00 tot zondagnamiddag 16u00
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 250.00
 • Folder op aanvraag

retraite

MAANDAG 16 oktober 2017

Edith Stein en de Karmel - Wetenschap van het Kruis

schrijf nu ino.l.v. Dr. Ilse Kerremans
leesnamiddag

We verdiepen ons verder in een van de belangrijke werken van Edith Stein: “Wetenschap van het Kruis. Studie over Johannes van het Kruis”. In een brief uit 1958 schrijft Hedwig Conrad Martius, vriendin den meter van Edith Stein:

“Zoals ik reeds vermeld heb in het voorwoord van de publicatie van de brieven van Edith Stein aan mij; is de zonet vernoemde Wetenschap van het Kruis, met een blijkbaar koele objectiviteit in de voorstellingswijze, welke op haar beurt overeenstemt met de fenomenologische houding, voor diegene die daarvoor een gevoel heeft, doorgloeid van een innerlijke overgave die haar oorsprong vindt in de eigen mystieke ervaring. Hier valt de grote, zelf zo geheimvolle ‘objectieve’ mystiek van de karmel samen met de door Edith Stein blijkbaar persoonlijk beleefde mystiek.”
In deze leesnamiddagen proberen we achter deze koele objectiviteit te komen om niet alleen Edith Stein als mystica te ontdekken maar we verdiepen ons ook in het werk van haar geestelijke vader, Johannes van het Kruis.

Achtste namiddag.
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: ‘Conferentiezaal’ - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname: € 7.00 (Opsturen van teksten inbegrepen)
 • Folder op aanvraag

 

23 oktobertot27 oktober 2017

HET KONINKRIJK VAN GOD IS MIDDEN ONDER U (Luc. 17,21)

schrijf nu ino.l.v. P. Georges Vervust
5-daagse

In alles wat Jezus zegt en doet kondigt Hij het Rijk van God aan, als een realiteit die nu reeds aanwezig is, en die in het bereik ligt van wie er wil binnengaan. Daartoe nodigt Hij op veel manieren uit. Aan de hand van wat de evangelies ons hierover berichten, stellen wij ons open voor dit Goede Nieuws en proberen wij te zien hoe het Rijk van God ook vandaag aanwezig is, in onze wereld en in ons leven. Wij spiegelen ons aan mensen, die Jezus oproept om in het Godsrijk binnen te gaan, en die deze uitnodiging al dan niet ter harte nemen.

 • Sfeer en stilte maar wel rustig gepraat tijdens de middagmaaltijd.
 • Van maandagvoormiddag (onthaal vanaf 10u) tot vrijdagnamiddag
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 320.00
 • Folder op aanvraag

retraite

17 novembertot19 november 2017

Identiteit en relatie.

schrijf nu ino.l.v. Groep Prisma
weekend

Hoe leren we ons positief te verbinden met anderen? Het heeft te maken met het feit of we zelf genoeg in onze identiteit staan. Dan zal ik me door de anderen niet laten opslorpen en mijn energie verliezen, maar zal ik tevens mijn angst verliezen om met anderen verbindingen aan te gaan. Ik zal ook vrijer worden en de andere niet nodig hebben om iets te vervangen dat ik in mijn leven nooit gehad heb (bv. liefde en bevestiging in het gezin van oorsprong). Zo leren we omgaan met verschillende gevoeligheden in de relaties en mechanismen van co-dependentie te doorzien.

 • Van vrijdagavond 18u00 tot zondagnamiddag 16u00
 • Verblijfskosten incluis honorarium: € 220.00
 • Folder op aanvraag

retraite

MAANDAG 20 november 2017

Edith Stein en de Karmel - Wetenschap van het Kruis

schrijf nu ino.l.v. Dr. Ilse Kerremans
leesnamiddag

We verdiepen ons verder in een van de belangrijke werken van Edith Stein: “Wetenschap van het Kruis. Studie over Johannes van het Kruis”. In een brief uit 1958 schrijft Hedwig Conrad Martius, vriendin den meter van Edith Stein:

“Zoals ik reeds vermeld heb in het voorwoord van de publicatie van de brieven van Edith Stein aan mij; is de zonet vernoemde Wetenschap van het Kruis, met een blijkbaar koele objectiviteit in de voorstellingswijze, welke op haar beurt overeenstemt met de fenomenologische houding, voor diegene die daarvoor een gevoel heeft, doorgloeid van een innerlijke overgave die haar oorsprong vindt in de eigen mystieke ervaring. Hier valt de grote, zelf zo geheimvolle ‘objectieve’ mystiek van de karmel samen met de door Edith Stein blijkbaar persoonlijk beleefde mystiek.”
In deze leesnamiddagen proberen we achter deze koele objectiviteit te komen om niet alleen Edith Stein als mystica te ontdekken maar we verdiepen ons ook in het werk van haar geestelijke vader, Johannes van het Kruis.

Negende namiddag.
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: ‘Conferentiezaal’ - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname: € 7.00 (Opsturen van teksten inbegrepen)
 • Folder op aanvraag

 

DONDERDAG 23 november 2017

De onhoorbaar levende trilling van het lichaam

schrijf nu ino.l.v. Dhr. Etienne Amand
meditatiedag

Een verborgen onmetelijke kracht van leven openbaart zich in het fysieke menslichaam. Een kracht die zich vanuit een levende oerbron manifesteert tot belichaamd leven. Het menselijk bestaan bekomt zo de volheid van zijn drie- eenheid: ‘lichaam – ziel – geest’.
Dit is de rode draad van deze stille midweekdag.
Het is geen studie-, maar eerder een ervaringsdag. Ontvankelijk worden voor de onhoorbaar levende trilling van het lichaam. Stilte, enkele eutonie oefeningen en korte inspirerende impulsen vormen de bedding om de onhoorbare klank van de immer aanwezende trillende levenskracht in het bewustzijn te laten openbloeien.

 • Gedeeltelijk in stilte
 • Onthaal vanaf 9u15 – start 9u45
 • Deelname: € 32.00 (warme maaltijd inbegrepen)
 • Folder op aanvraag

midweekdag

ZATERDAG 25 november 2017

Themadag rond Thomas Merton: op zoek naar de kern...

schrijf nu ino.l.v. Dhr. Willy Eurlings
conferentie

In de ochtend is er een lezing waarin, na een kort overzicht van Mertons levensloop, een beeld geschetst wordt van zijn werk aan de hand van een aantal belangrijke teksten van hem. De manier waarop hij tegen geloven en religie aankeek en zijn zoektocht naar waar het in religie en in ons leven om gaat, staan daarbij centraal. Hopelijk wordt dat een voorproefje om daarna Merton zelf (weer) te gaan lezen.
In de middag willen we stilstaan bij fragmenten uit Mertons correspondentie, die zeer omvangrijk was. Zo correspondeerde hij met andere zoekers uit veel religieuze tradities (christenen, joden, moslims, boeddhisten), literatoren, dichters, vredesactivisten en soms ook met een jong meisje dat hem een brief stuurde.

 • Onthaal: 9u30 - Aanvang: 10u00
 • Plaats: Conferentiezaal
  aanmelden ‘Het Rustpunt’ - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Deelname: € 32.00 (warme maaltijd, koffie/thee pauzes,... inbegrepen)
 • Folder op aanvraag

midweekdag

MAANDAG 18 december 2017

Edith Stein en de Karmel - Wetenschap van het Kruis

schrijf nu ino.l.v. Dr. Ilse Kerremans
leesnamiddag

We verdiepen ons verder in een van de belangrijke werken van Edith Stein: “Wetenschap van het Kruis. Studie over Johannes van het Kruis”. In een brief uit 1958 schrijft Hedwig Conrad Martius, vriendin den meter van Edith Stein:

“Zoals ik reeds vermeld heb in het voorwoord van de publicatie van de brieven van Edith Stein aan mij; is de zonet vernoemde Wetenschap van het Kruis, met een blijkbaar koele objectiviteit in de voorstellingswijze, welke op haar beurt overeenstemt met de fenomenologische houding, voor diegene die daarvoor een gevoel heeft, doorgloeid van een innerlijke overgave die haar oorsprong vindt in de eigen mystieke ervaring. Hier valt de grote, zelf zo geheimvolle ‘objectieve’ mystiek van de karmel samen met de door Edith Stein blijkbaar persoonlijk beleefde mystiek.”
In deze leesnamiddagen proberen we achter deze koele objectiviteit te komen om niet alleen Edith Stein als mystica te ontdekken maar we verdiepen ons ook in het werk van haar geestelijke vader, Johannes van het Kruis.

Tiende namiddag.
Dit gebeuren is een onderdeel van de gelijknamige cyclus

 • Plaats: ‘Conferentiezaal’ - Burgstraat 46 - 9000 GENT
 • Aanvang: 14u00 (stipt) - Einde: 16u00
 • Deelname: € 7.00 (Opsturen van teksten inbegrepen)
 • Folder op aanvraag