Burgstraat 46  |  9000 Gent  |  tel 09 225 95 71  |  e-mail: info@rustpunt.net
binnengevel

Terugblik op het
 Symposium “Spiritualiteit van liefdevolle aandacht”
8-9-10 maart 2016

Symposium fotoIn ons Centrum Het Rustpunt waren het echte “hoogdagen” op 8, 9 en 10 maart 2016: het tiende tweejaarlijks symposium had er plaats. Dit werd mee bedacht en ervaren als een belangrijk initiatief tijdens het Jubileumjaar van barmhartigheid.

De twaalf conferenciers en de drie voorgangers in de Eucharistie hebben voor de ruim 150 deelnemers vanuit aanvullende hoeken dit thema toegelicht: liefdevolle aandacht voor de natuur, je lichaam, een gezond zelfbeeld, leven in het nu-moment, God en je medemens, aan wie je ademruimte wil schenken en meevoelen.

Bij de menswetenschappelijke inbreng werd de levensvisie in onze maatschappij op haar waarde getoetst. Zo stelde men de druk vast bij mensen om aan allerlei opgelegde patronen en regels te beantwoorden. Zoiets brengt koortsachtigheid en beklemming met zich mee en steeds vaker emotionele problemen. Bij nogal wat mensen is dit juist oorzaak van angst, stress en gezondheidsproblemen. Deze menswetenschappelijke benadering brengt bovendien een inhoudelijk antwoord hierop én is een respectvolle gangmaker - ‘zonder te pushen’ - naar een eventuele (her)ontdekking van je echte “ik” en de ervaring van een goddelijke aanwezigheid.

Je kreeg verder toelichtingen bij deze houding van liefdevolle aandacht vanuit de wereldgodsdiensten en de religieuze kunst.
Je ontving een inkijk in de benadering hiervan bij Teresia van Avila, Sint-Jan van het Kruis, Frère Laurent en Julian van Norwich. Het belang van ‘zelfkennis’ en het bewust doorleven van Gods aanwezigheid kwam met deze spirituele inbreng gepast aan bod.

Zo zag je hoe wetenschap, spiritualiteit en de welzijnszorg voor de medemens elkaar in partnerschap nabij waren. Elk op zijn plaats, vanuit zijn eigenheid en competentie. Het thema van dit symposium “Spiritualiteit van liefdevolle aandacht” heeft zo mee bijgedragen tot een project van gezond leven vanuit een innerlijk kompas: eigentijds, zinvol en waardevol.

De koren, het harpconcert (20 harpisten), de tentoonstelling van kunstwerken, maar ook de verzorgde omkadering van het Centrum “Het Rustpunt” en de boekhandel Carmelitana kwamen daarbij aangenaam over. Zo droeg alles mee bij tot een echte ontmoetingscultuur.

Evaluatie-flashes ...

Een tipje van de sluier wordt opgelicht!

Een elfde eigentijds symposium is reeds gepland:
Gent “Het Rustpunt” : dinsdag 6 en woensdag 7 maart 2018

 

DINSDAG 8 maart 2016

09u30welkom en opening door P. Piet Hoornaert
10u00P. Johannes Schiettecatte
Liefdevolle aanwezigheid in de wereldreligies.

11u30Dr. David Dewulf
Mindfulness, compassie en zelfcompassie.

14u30Dhr. Lieven Boeve
Scholing in de liefde: Inspiratie vanuit het tweede Vaticaans Concilie
voor het Vlaams katholiek onderwijs anno 2015.

15u45Mevr. Ria Grommen
Groeien in liefdevolle aandacht, een leven lang.

17u15Eucharistieviering voorgegaan door
P. Roeland Van Meerssche, provinciaal
en opgeluisterd door Molitva

19u00bezoek tentoonstelling
19u30vertrek naar Drongen of...

 

WOENSDAG 9 maart 2016

09u30inzingen met P. Piet Hoornaert
10u00Dhr. Jan De Cock
Hotel Prison, Hotel Clinic, Hotel Pardon:
gekluisterd aan een ziekbed, de cel, de slachtofferrol.
Wegen naar bevrijding.

11u30P. Dick Cobben
Ontwaken aan de liefdevolle aandacht van God.
De spirituele inzichten van de middeleeuwse mystica
Julian van Norwich als bron van inspiratie voor deze tijd.

13u00bezoek tentoonstelling
14u15Dr. Manu Keirse
Zie de mens. Een pleidooi om anders naar elkaar te kijken.

15u45P. Koen De Meester
De kunst van Aandachtige Liefde voor God.
In de leer bij Frère Laurent.

17u30Eucharistieviering voorgegaan door P. Dick Cobben
en opgeluisterd door het meisjeskoor Cantala o.l.v. Frederic Meireson

20u00Harpenensemble 'Mago' o.l.v. Lakshmi Matthieu
21u00vertrek naar Drongen of...

 

DONDERDAG 10 maart 2016

09u30inzingen met P. Piet Hoornaert
10u00Dhr. Steven Vanackere
"Hoofd, hart en handen. Sluit rationaliteit spiritualiteit uit?"

11u30E.H. Rudi Mannaerts
Genieten van kerkelijke kunst

14u15Mevr. Tine De Leeuw
De diepmenselijke logica van Jezus brengt mensen in beweging.

15u45Aurora Collectief
Ziekenhuisverhalen

17u00slotviering voorgegaan door Mgr. Van Looy