Burgstraat 46  |  9000 Gent  |  tel 09 225 95 71  |  e-mail: info@rustpunt.net
binnengevel

Het Rustpunt rekent voor zijn goede werking op zijn staf en zijn vrijwilligers.

P. Piet Hoornaert Bea Geysen Kristien Verhoeyen
P. Piet Hoornaert Bea Geysen Kristien Verhoeyen

P. Piet Hoornaert, karmeliet is directeur van "Het Rustpunt". Hij is Doctor in de theologie (K.U. Leuven) en auteur van publicaties over gebedsspiritualiteit. Hij is tevens overste van de karmelietengemeenschap van Gent.

Bea Geysen en Kristien Verhoeyen zijn de gezichten van "Het Rustpunt".
Zij zijn verantwoordelijk voor de visie-ontwikkeling, de programmatie, de coördinatie, de documentatie, de inschrijvingen, dagordes en lijsten, het onthaal, de decoratieve noot in huis incluis de bloemen,...

Uiteraard wordt er daarnaast een beroep gedaan op een professionele keukenploeg. Op aanvraag schotelen ze je een eenvoudig dieet of vegetarische maaltijd voor.

Op piekmomenten doet "Het Rustpunt" een dankbaar beroep op heel wat vrijwilligers die een handje komen toesteken voor administratie, onthaal, maaltijdbegeleiding,…