Burgstraat 46  |  9000 Gent  |  tel 09 225 95 71  |  e-mail: info@rustpunt.net
binnengevel

Onderstaande personen begeleiden regelmatig één of meerdere activiteiten.

Dhr. Etienne Amand
is mede-grondlegger en leraar van deze vorm van Eutonie. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring met de eutonie en begeleidt cursussen en bijscholingen in België, Nederland en Duitsland. Onder de naam Eudesse heeft hij een begeleidingspraktijk voor geïntegreerde levenskwaliteit.

Volgende activiteit:
meditatiedagdonderdag 23 november 2017
De onhoorbaar levende trilling van het lichaam

pagina top

Dr. Luc Anckaert
is professor joodse filosofie aan de KULeuven. Hij geeft ook les aan studenten verpleegkunde.

pagina top

Dhr. Jan Daem
was meer dan 30 jaar werkzaam als leraar in het technisch secundair onderwijs, waarvan 10 jaar als vertrouwensleerkracht. Studeerde af in gezinsbegeleiding en gezinsvervanging aan het Hoger Instituut voor gezinswetenschappen in Brussel.
Afgestudeerd als Pastorale Werker aan het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut in Gent. Volgt nog steeds opleidingen in rouwtherapie voor volwassenen en kinderen.
Samen met Karin Segers begeleider van abdijbezinningsdagen o.a in de abdijen West-Malle, Achelse Kluis, Koningsoord Arnhem. Heeft bijzondere interesse voor filosofie en de contextuele therapie van Boszormenyi Naggy.
Houdt sterk van de natuur.

Volgende activiteit:
5-daagse3 julitot7 juli 2017
ZOMER-ZON-REIS NAAR JE ZIEL.

pagina top

P. Paul De Bois
Karmeliet, is momenteel prior van de karmelgemeenschap te Brugge. Sedert vele jaren ook werkzaam in het provincial bestuur van de Vlaamse Karmel. Verder is hij pastoor moderator van de federatie Damme. Geïnteresseerd in de spiritualiteit van de karmel en pastoraal theologie. Ook de spiritualiteit van de hedendaagse priester (-monnik) gaat hem ter harte.

pagina top

Dhr. Leo Fijen
studeerde geschiedenis aan de Universiteit in Leiden. Hij was adjunct-perschef van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het R.K. Kerkgenootschap. Daarna maakte hij de overstap naar de televisie en werd hij eindredacteur/presentator godsdienstige programma's bij de KRO-RKK en verantwoordelijk voor de berichtgeving over kerk en samenleving in 'Kruispunt'
Op 1 juli 2016 liet Tv-journalist Leo Fijen zijn fel begeerde baan bij journalistieke programma's los en werd directeur van de katholieke uitgeverij Adveniat, die in 2010 is voortgekomen uit de Katholieke Bijbelstichting.

Volgende activiteit:
conferentievrijdag 18 augustus 2017
Loslaten en thuiskomen

pagina top

Mevr. Bea Geysen
is, samen met Kristien Verhoeyen, verantwoordelijke van 'Het Rustpunt'. Opleiding plastische kunsten en Mindfulnesstrainer. Ze is vooral geboeid door de schoonheid van de natuur met in het bijzonder het meditatieve aspect dat we daarin terugvinden.

Begeleidt de cyclus:

pagina top

Groep Prisma
Werkgroep bestaande uit P. Patrick Lens, Mevr. Riet Trypsteen, Dhr. Robert Henckes en Mevr. Thérèse Ronsse.

Volgende activiteiten:
weekend5 meitot7 mei 2017
Leren omgaan met conflicten.
5-daagse21 augustustot25 augustus 2017
Wat doe ik met mijn leven?
weekend17 novembertot19 november 2017
Identiteit en relatie.

pagina top

Dr. Robert Henckes
Heeft met Thérèse Ronsse 4 kinderen en 11 kleinkinderen. Ze zijn samen auteurs van boeken over adoptie, huwelijk, vaderschap en verliesverwerking (in het Frans uitgegeven).
Chirurg en palliatieven zorgarts. Momenteel geestelijk begeleider o.a. in “Levend Water” (een internationale oecumenische organisatie, die geloof en psychologie verbindt en een programma geeft tot herstel van identiteit en seksualiteit) en heeft een opleiding gehad bij “Bethasda” (S. Pacot).

Robert en Thérèse Henckes-Ronsse vormen samen met P. Patrick Lens en Riet Trypsteen de werkgroep ‘Prisma’.

pagina top

P. Piet Hoornaert
°1946. Sinds 1965 karmeliet, in 1973 priester gewijd. Directeur van dit Centrum “Het Rustpunt”, overste van de Karmelgemeenschap van Gent en geestelijk assistent van de Federatie van de karmelietessen in Wallonië. Doctor in de theologie (K.U. Leuven), auteur van publicaties over gebedsspiritualiteit.

Volgende activiteit:

pagina top

P. Reimond Hoornaert
karmeliet te Brugge, was tien jaar godsdienstleraar. Hij is een spirituele begeleider en gespecialiseerd in mariale en audiovisuele animatie.

Volgende activiteit:
8-daagse4 septembertot12 september 2017
Maar wie zijt Gij, heilige Geest?

pagina top

Dr. Ilse Kerremans
Doctor in de geneeskunde, promotie 1973 aan de KUL. Langdurig verblijf in Duitsland. Was sinds 1992 tot 2011 kinderchirurg aan het Universitair Ziekenhuis Gent en lid van het levertransplantatieteam. Lid van de Teresianische Karmel Gemeinschaft (OCDS) en verantwoordelijke van de groep Bielefeld.
Sinds 29 jaar gefascineerd door het voorbeeld van Edith Stein. Talrijke voordrachten en publicaties aangaande de verschillende aspecten in de boodschap van Edith Stein.

Begeleidt de cyclus:

pagina top

P. Patrick Lens
Dominicaan en doctor in de theologie.
Hij is psychotherapeut en bekwaamde zich in Gestalttherapie.
Hij is verantwoordelijke van de studentenpastoraal te Bussel.
Actief in theologisch vormingswerk in binnen- en buitenland, begeleidt verschillende spirituele retraites.
Werkt mee met ‘Levend Water’ Gent (een internationale oecumenische organisatie, die geloof en psychologie verbindt en een programma geeft tot herstel van identiteit en seksualiteit).

Samen met Riet Trypsteen, Robert en Thérèse Henckes-Ronsse vormen ze de werkgroep ‘Prisma’.

Volgende activiteit:
5-daagse10 julitot14 juli 2017
Hoop doet leven.

pagina top

P. Carlos Noyen
Karmeliet, overste van de karmelgemeenschap te Brugge. Is zeer geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met Bijbel en mystiek. Hij is vooral bezig met de geschriften van Teresa van Avila.

Volgende activiteit:
5-daagse29 meitot2 juni 2017
JEZUS LEERT ONS BIDDEN

pagina top

Mevr. Thérèse Ronsse
Heeft met Robert Henckens 4 kinderen en 11 kleinkinderen. Ze zijn samen auteurs van boeken over adoptie, huwelijk, vaderschap en verliesverwerking (in het Frans uitgegeven).
Thérèse is psychologe en psychotherapeute vanuit systeem- en communicatietheorie, en vanuit contextuele benadering. Actief in psychologische en geestelijke begeleiding en supervisies. Werkt o.a. mee aan ‘Levend Water’ (een internationale oecumenische organisatie, die geloof en psychologie verbindt en een programma geeft tot herstel van identiteit en seksualiteit).

Robert en Thérèse Henckes-Ronsse vormen samen met P. Patrick Lens en Riet Trypsteen de werkgroep ‘Prisma’.

pagina top

P. Wilfried Rossel
Priester-oblaat, te Hingene-Bornem en is Prof. exegese. Bijbelkundigeer én heel boeiende verteller, retraitebegeleider en reisleider H. Land!

Volgende activiteit:
5-daagse2 oktobertot6 oktober 2017
Bijbelse voorstelling van Maria, moeder van Jezus.

pagina top

Mevr. Greta Schacht
Geboren op 8 mei 1967. Studeerde Godsdienstwetenschappen. Proefschrift: ‘Het belang van de woestijnretraites in het religieuze leven van de Kleine Broeders van Jezus volgens hun stichter René Voillaume.’ (1989)

Volgende activiteit:

pagina top

P. Johannes Schiettecatte
Karmeliet, licentie godsdienstwetenschappen te Leuven, licentie spirituele theologie te Rome, doctoraat spirituele theologie te Rome, begaan met vrede en de daarvoor nodige interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog. Onderzoek naar christendom, intermystiek en seculier denken.

Volgende activiteit:

pagina top

Mevr. Karin Segers
Is als Master afgestudeerd aan de Universiteit van Nijmegen in de Wetenschappelijke Interreligieuze en Interculturele Spiritualiteitstudies. Daarnaast NAC Life Coach (Neuro Associative Conditioning). In het dagelijkse leven werkzaam als centrale vertrouwenspersoon bij de politie.
Volgde en begeleidde diverse cursussen m.b.t. bijbelstudie en abdijbezinningsdagen. Heeft verder bijzondere belangstelling voor de natuur, voor mystiek en de complementaire werking van spiritualiteit en psychologie.

Volgende activiteit:
5-daagse3 julitot7 juli 2017
ZOMER-ZON-REIS NAAR JE ZIEL.

pagina top

Mevr. Riet Trypsteen
Licentiate godsdienstwetenschappen, bekwaamde zich in Gestalttherapie en is gevormd in de spirituele begeleiding aan de hand van de geestelijke oefeningen van St.-Ignatius. Is momenteel godsdienstlerares in het St-Janscollege te Gent.
Werkt mee aan weekends en retraites, en doet persoonlijke coaching (Disc-Persolog) en begeleiding. Is ook medewerkster van ‘Levend Water’ (een internationale oecumenische organisatie, die geloof en psychologie verbindt en een programma geeft tot herstel van identiteit en seksualiteit).

Samen met P. Lens Patrick, Robert en Thérèse Henckes-Ronsse vormen ze de werkgroep ‘Prisma’

Volgende activiteit:
5-daagse10 julitot14 juli 2017
Hoop doet leven.

pagina top

P. Paul Van Looy
Jezuïet en werkzaam in de spiritualiteit en geestelijke begeleiding.

Volgende activiteit:

pagina top

P. Roeland Van Meerssche
Priester-karmeliet en Provinciaal van de Vlaamse Karmel. Assistent van de federatie van de Zusters Karmelietessen en assistent van de geassocieerden. Hij is ook assistent van de seculiere Orde te Rotterdam. Preekt retraites en geeft geestelijke begeleiding.

pagina top

Mevr. Kristien Verhoeyen
is, samen met Bea Geysen, verantwoordelijke van 'Het Rustpunt'. Zij heeft reeds jarenlange ervaring met gidsen bij ‘Vizit’.
Vizit begon in Gent. Eerst op kleine schaal, maar inmiddels duiken hun gidsen zowat overal op. Geen buurt of thema blijft onbesproken, geen specialiteit ongeproefd, geen verhaal onverteld.

pagina top