Burgstraat 46  |  9000 Gent  |  tel 09 225 95 71  |  e-mail: info@rustpunt.net
binnengevel

Ons tijdschrift Rustpunt

Rustpunt_2018-3.jpg

Wens je regelmatig op de hoogte te blijven van onze activiteiten, maar ook van het reilen en zeilen van ons Centrum ‘Het Rustpunt’?

Wens je regelmatig tips te ontvangen om verstilling en verdieping in je dagelijkse leven in te bouwen?

Wens je te behoren tot onze heel ruime vrienden -en kennissenkring die zich binnen ons karmelitaans centrum thuis voelen?

Klik hier om je te abonneren op het driemaandelijks tijdschrift Rustpunt. Je kan het ook hier online lezen en bewaren of afdrukken.

We vragen geen abonnementsgeld.
Je kan wel een bijdrage storten ter ondersteuning van het voortbestaan van ons tijdschrift Rustpunt.

Hartelijk dank!

IBAN:  BE68  4419  0145  8134
BIC: KREDBEBB
op naam van  Het Rustpunt
Burgstraat 46
9000 Gent
met vermelding:  tijdschrift Rustpunt